Privacy Policy

Privacy beleid

Inleidende bepalingen Op deze pagina treft u de privacyverklaring van PartsFix aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. PartsFix heeft de hoofdvestiging gevestigd aan de Augustijnenstraat 26 te Nijmegen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 61007854. PartsFix is per e-mail te bereiken via klantenservice@PartsFix.nl en telefonisch op 075-207 10 05.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe PartsFix omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft PartsFix aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door PartsFix valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website en PartsFix filialen. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.